ਮੋਹਣੀ ਨਾਚ > #2

ਅਧਿਆਇ 2: ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ
ਵਿਕਰਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਆਰਵ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਪਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
Vikram Malhotra
ਆਰਵ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਦਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Aarav Verma
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ!
ਆਰਵ, ਫਸਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਾਰ, ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ।
Mira Kapoor
ਆਰਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ... ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ।
ਆਰਵ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮੀਰਾ ਰੁਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Rudra Singh
ਮੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੁਦਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Rudra Singh
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਂਗਾ... ਅਤੇ ਤੂੰ, ਮੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਤਰਨਾਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀ।