ਮਨੋਵਿਜਞਾਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੁਨਦਰ ਮਨੋਵਿਜਞਾਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੋਲੋ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਰਹਸਮਯੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ, ਈਥਨ, ਓਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਟਿਲ ਮੈਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰਕ, ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਤੀ ਦੇ ਬੀਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਜਞਾਨ ਦੇਬੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

#5

ਅਧਿਆਇਤ 5. ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀਆ, ਈਥਨ, ਓਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਰ ਘੂਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਪਣੇ ਦ੃ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸਮੇ ਵਿੱਚ ਆਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਝੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੂਰਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

#1

ਅਧਿਆਇਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਥਾਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਜਞਾਨ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ, ਈਥਨ ਅਤੇ ਓਲੀਵੀਆ, ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਾਨਿਆ ਮਨੋਵਿਜਞਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਵਰਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਤਜਰਬਾਤਮੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਈਥਨ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਲੀਵੀਆ ਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Psicoptica