1950 ਦੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੌਭਾਗਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪੌਵਰ, ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੋ Evelyn ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਲੋ Daniel ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੋ Olivia ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਾਇਰਫਾਈਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਕੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਬ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਗਜ਼ੀਨ

Inksaga R